Грижа за болни

 • Смяна на превръзки
 • Смяна и поставяне на уретрални катетри
 • Поставяне на абокат, системи и инжекции (по предварително лекарско предписание)
 • Изготвяне на ЕКГ (електрокардиография 2 пъти месечно)
 • Измерване на кръвни показатели ( кръвна захар, хемоглобин и др.)
 • Вземане на кръв за лабораторни изследвания (при нужда)
 • Обгрижване на декубитални рани
 • Отдаване на кислородни системи (О2) под наем
 • Рехабилитация след инсулт, смяна на става, инфаркт и др. в дома
 • Психологическа подкрепа за възстановяване от заболяване
 • Диетика и режим на хранене